Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.238.2017 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2021 Utworzono: 08.08.2018

aktualne... Początek strony