Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.12.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
RG.0007.12.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.16.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
Załączniki:
RG.0007.16.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.11.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019 - 2026
Załączniki:
RG.0007.11.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.19.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.19.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.14.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Załączniki:
RG.0007.14.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.17.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wydzierżawienia gruntu komunalnego przy ul. Centralnej 57A, o powierzchni 95,86 m2 stanowiący część działki nr 1434/39 k.m. 1 obręb Kobiór
Załączniki:
RG.0007.17.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.15.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
Załączniki:
RG.0007.15.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.3.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.3.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.1.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.1.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.4.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Załączniki:
RG.0007.4.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.2.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.2.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.6.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Budżetu i Finansów
Załączniki:
RG.0007.6.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.7.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
Załączniki:
RG.0007.7.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.8.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
Załączniki:
RG.0007.8.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.5.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Załączniki:
RG.0007.5.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony