Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: RG.0007.181.2021, Z dnia: 25.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021-2027
Załączniki:
RG.0007.181.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.03.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.03.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.182.2021, Z dnia: 25.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów komunalnych położonych w Kobiórze przy ul. Tuwima - teren stanowiący część działki nr 1468/37 k.m. 1 oraz teren położony przy ul. Centralnej 59, stanowiący część działki 1433/39 k.m. 1, przeznaczonych pod ustawienie przenośnych garaży, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
Załączniki:
RG.0007.182.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.03.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.03.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.183.2021, Z dnia: 25.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu położonego w Kobiórze przy ul. Tuwima, stanowiącego część działki nr 1932/37 k.m. 1, przeznaczonego pod garaż murowany, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
Załączniki:
RG.0007.183.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.03.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.03.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.184.2021, Z dnia: 25.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego przy ulicy Kobiórskiej 5, w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.184.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.03.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.03.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.185.2021, Z dnia: 25.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia z opłaty pobieranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej za 2021r.
Załączniki:
RG.0007.185.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.03.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.03.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.186.2021, Z dnia: 25.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kobiór na lata 2021-2026
Załączniki:
RG.0007.186.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.03.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.03.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.187.2021, Z dnia: 25.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
Załączniki:
RG.0007.187.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.188.2021, Z dnia: 25.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 2027
Załączniki:
RG.0007.188.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.189.2021, Z dnia: 25.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.172.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.189.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.190.2021, Z dnia: 25.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych, przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kobiór przy ulicy Centralnej
Załączniki:
RG.0007.190.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.191.2021, Z dnia: 25.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mieszkania komunalnego w trybie przetargowym
Załączniki:
RG.0007.191.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.192.2021, Z dnia: 25.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
RG.0007.192.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.193.2021, Z dnia: 25.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy - ul. Wiśniowa
Załączniki:
RG.0007.193.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.194.2021, Z dnia: 25.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kobiór na lata 2021-2026
Załączniki:
RG.0007.194.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.195.2021, Z dnia: 25.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.195.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.04.2021 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony