Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych- UNIEWAŻNIENIE (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Urząd Gminy Kobiór zawiadamia, że unieważnia postępowania na „świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kobiór, do szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Tychy i Pszczyna w latach szkolnych 2014/2015 oraz 2015/2016” w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2014 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie

W dniu 14.08.2014r. Zamawiający ustalił wartość zamówienia jaką może przeznaczyć na udzielenie zamówienia. W związku z tym, że Wykonawcy przedstawili oferty przekraczające powyższą ustaloną wartość postępowanie zostało unieważnione.

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Zaproszenie do składania ofert na „świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kobiór, do szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Tychy i Pszczyna  w latach szkolnych 2014/2015 oraz 2015/2016” w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2014 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.).


powrót...
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Informacja wytworzona przez dnia 18.08.2014
Opublikowana przez Marcin Ryś dnia 27.08.2014. Wygasa 08.09.2014. Odsłon 6350, Wersja 12
Początek strony