Zaproszenie do złożenia oferty (wygasły...)

Sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: "Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze"

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Załącznik do formularza ofertowego - Wykaz osób
Załącznik do formularza ofertowego - Wykaz robót
Wzór umowy
powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Agnieszka Młocek dnia 02.10.2017
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.10.2017. Wygasa 16.10.2017. Odsłon 741, Wersja 2
Początek strony