Zaproszenie do złożenia oferty (wygasły...)

Sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: "Rozbudowa gminnej kanalizacji sanitarnej w Kobiórze" - Etap II

Wyniki postępowania


Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik do formularza ofertowego - wykaz robót
Załącznik do formularza ofertowego - wykaz osób
Załącznik nr 2 - wzór umowy
powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Agnieszka Młocek dnia 14.11.2018
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.11.2018. Wygasa 30.11.2018. Odsłon 511, Wersja 2
Początek strony