Ogłoszenie o zamówieniu

Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja i zmiana treści SIWZ
Zmieniony Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja i zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 5 - STWiORB
Załącznik nr 6 - przedmiary
Załącznik nr 7 - harmonogram

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Agnieszka Młocek dnia 20.01.2021
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.01.2021. Wygasa 31.01.2021. Odsłon 45269, Wersja 4