Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni ścieków "Wschód" w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 - program funkcjonalno-użytkowy
   Załącznik nr 1 do PFU - roboty inżynieryjne
   Załącznik nr 2 do PFU - roboty elektryczne
Załącznik nr 5 - harmonogram rzeczowo-finansowy

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marcin Kędzior dnia 12.10.2020
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.10.2020. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 44152, Wersja 1