Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa II etapu ścieżki rowerowej relacji Kobiór - Tychy

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 - uproszczona dokumentacja projektowa
Załącznik nr 5 - STWiORB
Załącznik nr 6 - przedmiary robót

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marcin Kędzior dnia 24.09.2019
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 24.09.2019. Wygasa 30.09.2019. Odsłon 39171, Wersja 1