Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum

Ogłoszenie o zmianie umowy


Ogłoszenie o zmianie umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert
załącznik nr 1 do informacji z otwarcia ofert
załącznik nr 2 do informacji z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 1 - formularz ofertowy
załącznik nr 2 - oświadczenie
załącznik nr 3 - wzór umowy
załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa
załącznik nr 5 - specyfikacje techniczne
załącznik nr 6 - przedmiary robót
załącznik nr 7 - harmonogram rzeczowo-finansowy

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Agnieszka Młocek dnia 24.04.2018
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 24.04.2018. Wygasa 25.05.2018. Odsłon 44870, Wersja 8