Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 1 - formularz ofertowy
załącznik nr 2 - oświadczenie
załącznik nr 3 - wzór umowy
załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa
załącznik nr 5 - specyfikacje techniczne
załącznik nr 6 - przedmiary robót
załącznik nr 7 - harmonogram rzeczowo-finansowy

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marcin Kędzior dnia 14.09.2016
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.09.2016. Wygasa 12.10.2016. Odsłon 45294, Wersja 1