Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnym Domu Kultury w Kobiórze - budowa parkingu z jezdnią manewrową, chodnikami i zielenią oraz przebudowa istniejących zjazdów na drogę gminną.

Dokumentacja:

-- Projekt budowlany
   - Opis techniczny
   - Orientacja
   - Plan zagospodarowania terenu
   - Plan wysokościowy
   - Przekroje konstrukcyjne
   - Szczegóły krawężników
   - Szczegół studzienki ściekowej

-- Przedmiar robót

-- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informacja wytworzona przez Dariusz kołoczek dnia 06.10.2014
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 06.10.2014. Wygasa 27.10.2014. Odsłon 3146, Wersja 1
Początek strony