Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa dróg gminnych - ul. Wodna i Żelazna w Kobiórze

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 5 - STWiORB
Załącznik nr 6 - przedmiar robót

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Agnieszka Młocek dnia 11.09.2020
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.09.2020. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 44128, Wersja 1