Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kobiór

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert
Załącznik - grupa kapitałowa

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 5 - STWiORB
Załącznik nr 6 - przedmiary robót
Załącznik nr 7 - harmonogram rzeczowo-finansowyBrak załączników
Informacja wytworzona przez Agnieszka Młocek dnia 05.03.2021
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.03.2021. Wygasa 31.03.2021. Odsłon 49746, Wersja 4