Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kobiór

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 5 - STWiORB
Załącznik nr 6 - przedmiary robót
Załącznik nr 7 - harmonogram rzeczowo-finansowyBrak załączników
Informacja wytworzona przez Agnieszka Młocek dnia 23.12.2020
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2020. Wygasa 31.01.2021. Odsłon 49394, Wersja 1