Regulamin organizacyjny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2007 Dyrektora Kobiórskiego Zakładu Komunalnego z dnia 11 września 2007 r. - REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOBIÓRSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2007 Dyrektora Kobiórskiego Zakładu Komunalnego z dnia 11 września 2007 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOBIÓRSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO

Informacja wytworzona przez Ewa Moryś dnia 02.05.2014 11:34
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.05.2014 11:34. Odsłon 761, Wersja 1