Budżet 2020

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Kobiór za IV kw.2020 r.

Rb-28S sprawozdanie  wykonania planu wydatków Gminy Kobiór za IV kw 2020 r.

Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Kobiór za IV kw. 2020 r.

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce Gminy Kobiór za  okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy Kobiór wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kw.2020 r.

Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30 września 2020 r.

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30 września 2020 r.

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 30 września 2020 r.

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30 września 2020 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30 września 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2020 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór za I półrocze 2020 roku

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Kobiór wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Kobiór wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2020 r.

Sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego za okres do 30 czerwca 2020 r.

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Kobiór na dzień 30 czerwca 2020 r.


Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Kobiór na koniec I kwartału 2020 r.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Gminy Kobiór na koniec I kwartału 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Gminy kobiór wg stanu na dzień 31.03.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31.03.2020 r.

Uchwała nr RG.007.79.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok

Zarządzenie nr 152/V/2019 Wójta Gminy Kobiór z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok

Zarządzenie nr 151/V/2019 Wójta Gminy Kobiór z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Gabriela Zając dnia 08.03.2021
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.03.2021. Wygasa -. Odsłon 3133
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony