Kontrole zewnętrzne

Wojewoda Śląski - 16.02.2015r. - 18.02.2015r. - przedmiotowa i podmiotowa trwałość projektu zrealizowanego na podstawie umowy nr 192/2010/PD - zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły

ZUS Rybnik - 7.01.2015r. - 22.01.2015r. - okresowa kontrola za lata 2011 - 2013

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - Delegatura Bielsko-Biała - 15.07.2014r. - 18.07.2014r. - realizacja zadań wynikających z KPOŚK

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach - 20.03.2014r. - 25.04.2014r. - kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - 17.02.2014r. - 17.02.2014r. - prawidłowość przyjmowania skarg i wniosków

Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach - 30.08.2013r. - 30.10.2013r. - regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne

Starostwo Powiatowe w Pszczynie - 3.06.2013r. - 3.06.2013r. - realizacja zadań szefa OC w gminie Kobiór

Archiwum Państwowe w Katowicach - 17.07.2012r. - 17.07.2012r. - kontrola ogólna UG, USC

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 15.05.2012r. -16.05.2012r. - kontrola realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚ w Katowicach

Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach - 16.04.2012r. - 16.04.2012r. - zarządzanie bezpieczeństwem

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach - 29.02.2012r. - 2.03.2012r. - realizacja projektu w ramach RPO nr UDA-RPSL.03.01.00.00-034.09

Urząd Kontroli Skarbowej w Bielsku Białej - 27.01.2012r. 27.01.2012r. - gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO projekt RPS.205.01.00-00-034/09

Starostwo Powiatowe w Pszczynie - 20.12.2011r. - 20.12.2011r. - realizacja zadań szefa OC gminy Kobiór, kontrola problemowa

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach - 24.08.2010r. 1.10.2010r. - kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach - 5.08.2010r. - 5.08.2010r. - kontrola obiektu sportowego dotycząca oceny stanu sanitarnego boisk i zaplecza

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 24.06.2010r. - 24.06.2010r. - wykorzystanie środków finansowych funduszu zgodnie z zawartą umową

Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach - 24.05.2010r. - 26.05.2010r. - zarządzanie bezpieczeństwem

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie - 24.11.2009r. - 24.11.2009r. - kontrola obowiązkowa kanalizacji sanitarnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 24.11.2009r. - 24.11.2009r. - kontrola wydatkowania środków z WFOŚ w Katowicach

Śląski Urząd Wojewódzki  - 12.10.2009r. - 19.10.2009r. - przestrzeganie przepisów ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”, zmiana imion i nazwisk

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 28.08.2009r. - 21.09.2009r. - zgodnie z upoważnieniem nr 340000-0954-2533/2009 z dnia 8.08.2009r.

Śląski Urząd Wojewódzki  - 20.02.2009r. - 20.02.2009r. - realizacja niektórych zadań z dziedziny obronności

Informacja wytworzona przez Gabriela Pryszcz dnia 19.02.2015 9:01
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 19.02.2015 9:01. Odsłon 1543, Wersja 2