Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia docelowego działki od strony drogi gminnej

Karta procedury zadania

Wniosek o uzgodnienie budowy (przebudowy) ogrodzenia

Informacja wytworzona przez Dariusz Kołoczek dnia 26.08.2014 15:28
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.08.2014 15:28. Odsłon 719, Wersja 1