Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: IV/22/11, Z dnia: 08.03.2011

, Zmieniana: III/19/11
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/11 Rady Gminy Kobiór w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2011-2014
Załączniki:
iv2211.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXI/225/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok
Załączniki:
XXXI22514.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 2

Numer: XXIV/179/13, Z dnia: 06.06.2013

, Zmieniana:  
sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2012r.
Załączniki:
xxiv17913.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXV/257/14, Z dnia: 30.10.2014

, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór na lata 2014 - 2019
Załączniki:
XXXV-257-14.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.11.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1

Numer: XIV/89/12, Z dnia: 26.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór przyjętym na lata 01.09.2011r. - 31.12.2016r.
Załączniki:
xiv8912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/37/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/158/2008 z dnia 11 grudnia 2008 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór
Załączniki:
v3711.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/29/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
v2911.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/57/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
x5711.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/210/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Załączniki:
xxix21014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: X/59/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/63/07 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 października 2007r., w sprawie stawek opłaty targowej
Załączniki:
x5911.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/212/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia Uchwały Nr XXIV/189/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP w 460 okręgach wyborczych
Załączniki:
xxix21214.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/206/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Kobiórskiego Zakładu Komunalnego
Załączniki:
xxix20614.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: V/31/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Domu Kultury w Kobiórze
Załączniki:
v3111.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XV/93/12, Z dnia: 24.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xv9312.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: II/15/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór
Załączniki:
ii1510.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 18  prawy
Początek strony