Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: VII/39/11, Z dnia: 16.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2010r
Załączniki:
vii3911.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/134/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xx13412.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IX/52/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
Załączniki:
ix5211.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IX/44/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobiór za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Załączniki:
ix4411.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXI/236/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych
w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego
Załączniki:
XXXI23614.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1

Numer: IX/47/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego programu pomocy dziecku i rodzinie
Załączniki:
ix4711.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 31.08.2011.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XXXI/232/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie nabycia nieruchomości w formie darowizny
Załączniki:
XXXI23214.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1

Numer: V/30/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie sprawozdania finansowego za 2010 r. Gminnego Domu Kultury w Kobiórze
Załączniki:
v3011.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/32/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010r. Publicznego Zakładu Lecznictwa Podstawowego w Kobiórze
Załączniki:
v3211.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.04.2011.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XXX/218/14, Z dnia: 27.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021
Załączniki:
XXX21814.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1

Numer: XXVII/189/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
xxvii18913.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXIII/245/14, Z dnia: 04.09.2014

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
Załączniki:
XXXIII24514.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.03.2015 , wersja 1

Numer: XXXIV/252/14, Z dnia: 30.09.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu położonego w Kobiórze przy ulicy Tuwima przez okres 6 lat
Załączniki:
XXXIV25214.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.10.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.10.2014 , wersja 1

Numer: XXIII/172/13, Z dnia: 18.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dotychczasowym dzierżawcą gruntów stanowiących własność Gminy Kobiór
Załączniki:
xxiii17213.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXI/151/13, Z dnia: 07.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2013rok
Załączniki:
xxi15113.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.02.2013.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 18  prawy
Początek strony