Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XX/137/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/120/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 22 października 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
xx13712.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVI/187/13, Z dnia: 26.09.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
Załączniki:
xxvi18713.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/122/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Kobiórskiego Zakładu Komunalnego
Załączniki:
xvii12212.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XIII/84/12, Z dnia: 02.02.2012

, Zmieniana: XII/76/11
w sprawie uchylenia uchwały nr XII/76/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze do realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną
Załączniki:
xiii8412.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XXVII/193/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana: XXIII/170/13
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/170/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
xxvii19313.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.10.2013.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 2

Numer: XXII/166/13, Z dnia: 04.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
xxii16613.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXI/227/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór na lata 2014-
2019
Załączniki:
XXXI22714.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 3

Numer: XXXV/254/14, Z dnia: 30.10.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok
Załączniki:
XXXV-254-14.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.11.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1

Numer: XXI/157/13, Z dnia: 07.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
Załączniki:
xxi15713.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXII/240/14, Z dnia: 27.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021
Załączniki:
XXXII24014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.07.2014 , wersja 1

Numer: XII/73/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021
Załączniki:
xii7311.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXII/160/13, Z dnia: 04.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej "Master" Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.
Załączniki:
xxii16013.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XI/68/11, Z dnia: 30.11.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011rok
Załączniki:
xi6811.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIV/181/13, Z dnia: 06.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kobiór
Załączniki:
xxiv18113.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: II/10/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
sfinansowanych prowadzonych przez Gminę Kobiór.
Załączniki:
ii1010.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 18  prawy
Początek strony