Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXI/225/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok
Załączniki:
XXXI22514.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 2

Numer: XXXI/231/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór
Załączniki:
XXXI23114.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1

Numer: XXXI/233/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Załączniki:
XXXI23314.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1

Numer: XXXI/234/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu komunalizacji mienia
Załączniki:
XXXI23414.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1

Numer: XXXI/228/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobiór
Załączniki:
XXXI22814.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 2

Numer: XXXI/226/14, Z dnia: 12.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021
Załączniki:
XXXI22614.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 2

Numer: XXX/222/14, Z dnia: 27.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi.
Załączniki:
XXX22214.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1

Numer: XXX/218/14, Z dnia: 27.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021
Załączniki:
XXX21814.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1

Numer: XXX/221/14, Z dnia: 27.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
XXX22114.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1

Numer: XXX/223/14, Z dnia: 27.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 7 marca 2013r. w sprawie górnej
stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości
nieczystości ciekłych.
Załączniki:
XXX22314.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1

Numer: XXX/220/14, Z dnia: 27.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
XXX22014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1

Numer: XXX/219/14, Z dnia: 27.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór
Załączniki:
XXX21914.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1

Numer: XXX/217/14, Z dnia: 27.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok
Załączniki:
XXX21714.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1

Numer: XXX/224/14, Z dnia: 27.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na lata 2014 - 2015''
Załączniki:
XXX22414.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/215/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wydzierżawienia gruntu komunalnego położonego w Kobiórze przy ulicy Centralnej 57A, o pow. 165 m2 - teren utwardzony oraz 38,16 m 2 - teren zabudowany stanowiących część działki nr 1434/39 k.m. 1 obręb Kobiór
Załączniki:
xxix21514.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 18  prawy
Początek strony