Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XXI/155/13, Z dnia: 07.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013r
Załączniki:
xxi15513.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXI/154/13, Z dnia: 07.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kobiór
Załączniki:
xxi15413.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXI/153/13, Z dnia: 07.02.2013

, Zmieniana: XX/138/12
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/138/2012 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2013-2021
Załączniki:
xxi15313.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXI/152/13, Z dnia: 07.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2013 rok
Załączniki:
xxi15213.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXI/151/13, Z dnia: 07.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2013rok
Załączniki:
xxi15113.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.02.2013.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XX/150/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przejęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zarządzania przystankami w ciągu dróg powiatowych
Załączniki:
xx15012.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/149/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
xx14912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/148/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r.
Załączniki:
xx14812.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/147/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
Załączniki:
xx14712.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/146/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
xx14612.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/145/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
xx14512.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/144/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomosci opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
xx14412.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/143/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Załączniki:
xx14312.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/142/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
xx14212.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/141/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
xx14112.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 18  prawy
Początek strony