Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XXXI/226/14, Z dnia: 12.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021
Załączniki:
XXXI22614.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 2

Numer: XXXI/227/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór na lata 2014-
2019
Załączniki:
XXXI22714.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 3

Numer: XXXI/228/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobiór
Załączniki:
XXXI22814.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 2

Numer: XXXI/229/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych, przy zbywaniu
nieruchomości mieszkalnych należących do gminy
Załączniki:
XXXI22914.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 2

Numer: XXXI/230/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Kobiórze
Załączniki:
XXXI23014.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 2

Numer: XXXI/231/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór
Załączniki:
XXXI23114.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1

Numer: XXXI/232/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie nabycia nieruchomości w formie darowizny
Załączniki:
XXXI23214.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1

Numer: XXXI/233/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Załączniki:
XXXI23314.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1

Numer: XXXI/234/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu komunalizacji mienia
Załączniki:
XXXI23414.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1

Numer: XXXI/235/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego
Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu
w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw
(projekt z 30 sierpnia 2013 r. – druk sejmowy nr 1699)
Załączniki:
XXXI23514.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1

Numer: XXXI/236/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych
w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego
Załączniki:
XXXI23614.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1

Numer: XXXII/237/14, Z dnia: 27.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2013 r.
Załączniki:
XXXII23714.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.07.2014 , wersja 1

Numer: XXXII/238/14, Z dnia: 27.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2013r.
Załączniki:
XXXII23814.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.07.2014 , wersja 1

Numer: XXXII/239/14, Z dnia: 27.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok
Załączniki:
XXXII23914.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.07.2014 , wersja 1

Numer: XXXII/240/14, Z dnia: 27.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021
Załączniki:
XXXII24014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.07.2014 , wersja 1
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony