Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: RG.0007.165.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
RG.0007.165.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.164.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kobiór
Załączniki:
RG.0007.164.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.163.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobiór na lata 2021-2023"
Załączniki:
RG.0007.163.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.162.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2021
Załączniki:
RG.0007.162.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.161.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Załączniki:
RG.0007.161.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.160.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Kobiórskiego Zakładu Komunalnego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Kobiór nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.160.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.159.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
Załączniki:
RG.0007.159.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.158.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021-2027
Załączniki:
RG.0007.158.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.157.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1
Załączniki:
RG.0007.157.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.156.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.117.2020 Rady Gminy Kobiór w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1
Załączniki:
RG.0007.156.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.155.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2027
Załączniki:
RG.0007.155.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.154.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.145.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 listopada 2020 r. oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.154.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.153.2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie nabycia w drodze komunalizacji działek przeznaczonych pod drogę
Załączniki:
RG.0007.153.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.152.2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek z przeznaczeniem pod drogi gminne
Załączniki:
RG.0007.152.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.151.2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 57
Załączniki:
RG.0007.151.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 14  prawy
Początek strony