Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.24.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
RG.0007.24.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.94.2020, Z dnia: 27.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór w roku 2020
Załączniki:
RG.0007.94.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.66.2019, Z dnia: 10.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia stanowiska wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Załączniki:
RG.0007.66.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.10.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.11.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.4.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Załączniki:
RG.0007.4.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.163.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobiór na lata 2021-2023"
Załączniki:
RG.0007.163.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.199.2021, Z dnia: 29.04.2021

, Zmieniana:  
w sprawie skargi na działanie dyrektorów Gminnego Przedszkola w Kobiórze i Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.199.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 06.05.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.05.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.2.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.2.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.111.2020, Z dnia: 28.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.111.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.06.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.06.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.169.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wydzierżawienia gruntu komunalnego położonego w Kobiórze przy ul. Tuwima - teren stanowiący część działki nr 1468/37 k.m. 1, przeznaczonego na „altanę na odpady komunalne”
Załączniki:
RG.0007.169.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.122.2020, Z dnia: 30.06.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
Załączniki:
RG.0007.122.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 31.07.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.21.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.21.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.90.2020, Z dnia: 30.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
Załączniki:
RG.0007.90.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.38.2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobiór oraz określenia granicy obwodu publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Załączniki:
RG.0007.38.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.04.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.166.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 57
Załączniki:
RG.0007.166.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.41.2019, Z dnia: 30.05.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Kobiór na 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.41.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.06.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony