Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.148.2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.141.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 października 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym
Załączniki:
RG.0007.148.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.56.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.56.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.146.2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
Załączniki:
RG.0007.146.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.182.2021, Z dnia: 25.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów komunalnych położonych w Kobiórze przy ul. Tuwima - teren stanowiący część działki nr 1468/37 k.m. 1 oraz teren położony przy ul. Centralnej 59, stanowiący część działki 1433/39 k.m. 1, przeznaczonych pod ustawienie przenośnych garaży, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
Załączniki:
RG.0007.182.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.03.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.03.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.1.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.1.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.177.2020, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Kobiór na lata 2021-2026
Załączniki:
RG.0007.177.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.02.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.02.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.76.2019, Z dnia: 28.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych, przy sprzedaży nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kobiór przy ulicy Centralnej
Załączniki:
RG.0007.76.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.53.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie diet dla radnych
Załączniki:
RG.0007.53.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.112.2020, Z dnia: 28.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.112.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.06.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.06.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.144.2020, Z dnia: 29.10.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobiór obowiązujący w latach 2020-2022”
Załączniki:
RG.0007.144.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.11.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.75.2019, Z dnia: 28.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami położonymi na terenie Gminy Kobiór na lata 2020-2023
Załączniki:
RG.0007.75.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.198.2021, Z dnia: 29.04.2021

, Zmieniana:  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów
Załączniki:
RG.0007.198.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 06.05.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.05.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.190.2021, Z dnia: 25.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych, przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kobiór przy ulicy Centralnej
Załączniki:
RG.0007.190.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.168.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 57
Załączniki:
RG.0007.168.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.37.2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie
Załączniki:
RG.0007.37.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.04.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 14  prawy
Początek strony