Lp. Miejsce zmian Rodzaj Data Zmian dokonał
91 Dodano pozycję menu: na 2019 rok Menu 11.12.2018 14:58 Grzegorz Strączek
92 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze z dn. 11-12-2018 Ogłoszenia 11.12.2018 14:57 Grzegorz Strączek
93 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze z dn. 11-12-2018 Ogłoszenia 11.12.2018 14:54 Grzegorz Strączek
94 Dodano przetarg :Zaproszenie do złożenia oferty z dn. 10-12-2018 Przetargi 10.12.2018 15:20 Grzegorz Strączek
95 Zmieniono przetarg :Zaproszenie do złożenia oferty z dn. 10-12-2018 Przetargi 10.12.2018 15:16 Grzegorz Strączek
96 Zmieniono przetarg :Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 10-12-2018 Przetargi 10.12.2018 15:15 Grzegorz Strączek
97 Zmieniono przetarg :Przetarg nieograniczony z dn. 06-12-2018 Przetargi 06.12.2018 14:57 Grzegorz Strączek
98 Zmieniono ogłoszenie: ZAWIERUCHA Beata Jadwiga - Radna z dn. 06-12-2018 Ogłoszenia 06.12.2018 9:12 Grzegorz Strączek
99 Zmieniono ogłoszenie: ZAREMBA Bronisława Elżbieta - Radna z dn. 06-12-2018 Ogłoszenia 06.12.2018 9:10 Grzegorz Strączek
100 Zmieniono ogłoszenie: SZPAK Bogdan Krzysztof - Radny z dn. 06-12-2018 Ogłoszenia 06.12.2018 9:09 Grzegorz Strączek
101 Zmieniono ogłoszenie: SZCZOTKA Tomasz - Radny z dn. 06-12-2018 Ogłoszenia 06.12.2018 9:09 Grzegorz Strączek
102 Zmieniono ogłoszenie: SZCZOTKA Grażyna Anna - Radna z dn. 06-12-2018 Ogłoszenia 06.12.2018 9:08 Grzegorz Strączek
103 Zmieniono ogłoszenie: ŚWIERKOT Czesław Walenty - Wiceprzewodniczący Rady Gminy z dn. 06-12-2018 Ogłoszenia 06.12.2018 9:07 Grzegorz Strączek
104 Zmieniono ogłoszenie: SPYCHAŁA Witold Jan - Radny z dn. 06-12-2018 Ogłoszenia 06.12.2018 9:06 Grzegorz Strączek
105 Zmieniono ogłoszenie: PĘKAŁA Magdalena Ewa - Randa z dn. 06-12-2018 Ogłoszenia 06.12.2018 9:05 Grzegorz Strączek