Plan zagospodarowania przestrzennego

{RODO}


Uchwała Nr XVIII/1/77/04 Rady Gminy Kobiór z dnia 8 lipca 2004r. W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Kobiór
Uchwała Nr XVIII/2/78/04 Rady Gminy Kobiór z dnia 8 lipca 2004r. W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Kobiór - Polana Środleśna - załącznik graficzny
Uchwała Nr XXVIII/198/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór
Uchwała nr XXXVII/250/10 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Uchwała Nr XXI/133/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 16 września 2008r. w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór — II Edycja”
  - załącznik nr 1 - Raport „A” : Uwarunkowania

  - załącznik nr 2
- Raport „B”: Ustalenia Studium
  - załącznik nr 3 - Kierunki zagospodarowania - polana
  - załącznik nr 4 - Kierunki zagospodarowania - cala gmina
Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór.
  - inwentaryzacja terenu
  - mapa uwarunkowań ekofizjograficznych
  - mapa uwarunkowań środowiskowych
Informacja wytworzona przez Marcin Kędzior dnia 26.05.2014 14:13
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.05.2014 14:13. Odsłon 4219, Wersja 2