Wybory Samorządowe 2018

Rozporządzeniem z dnia 14 sierpnia 2018r. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Strona Internetowa Państwowej Komisji Wyborczej
Kalendarz wyborczy


Zarządzenie nr 99/IV/2018 Wójta Gminy Kobiór z dnia 03.09.2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanieurzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych – podanych do wiadomości publicznej na terenie Gminy Kobiór

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 11.09.2018r. o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Starosty Pszczyńskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pszczynie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiór z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze

Komunikat Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej dotyczący przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych (pdf)
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych (doc)
LISTA POPARCIA KANDYDATÓW
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE
OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE
INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Brak załączników
Informacja wytworzona przez Joanna Holeczek dnia 11.09.2018
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.09.2018. Wygasa 31.12.2018. Odsłon 4741
3