Wybory Samorządowe 2018

Rozporządzeniem z dnia 14 sierpnia 2018r. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Strona Internetowa Państwowej Komisji Wyborczej
Gdzie głosujemy w dniu 21.10.2018 r.
Kalendarz wyborczy


Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze

Informacja Wójta Gminy Kobiór z dnia 1.10.2018r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kobiór

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pszczynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Pszczyńskiego

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr 1 z dnia 4.10.2018 r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania.

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr 2 z dnia 4.10.2018 r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania.

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr 3 z dnia 4.10.2018 r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania.

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania nr 1 z dnia 4.10.2018 r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania.

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania nr 2 z dnia 4.10.2018 r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania.

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania nr 3 z dnia 4.10.2018 r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kobiór

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 1 października 2018r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych

Wyjaśnienia PKW dotyczące pokrewieństwa między kandydatami a członkami Okręgowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie nr 99/IV/2018 Wójta Gminy Kobiór z dnia 03.09.2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanieurzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych wraz z wykazem miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych – podanych do wiadomości publicznej na terenie Gminy Kobiór

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze z dnia 11.09.2018r. o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Starosty Pszczyńskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pszczynie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiór z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobiórze

Komunikat Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej dotyczący przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych (pdf)
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych (doc)
LISTA POPARCIA KANDYDATÓW
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE
OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE
INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grzegorz Strączek dnia 20.10.2018
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.10.2018. Wygasa 31.12.2018. Odsłon 5272
10