Wybory i Referenda

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Postanowieniem z dnia 17 lipca 2015r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 października 2015r.
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2018 Utworzono: 14.10.2015
Ogólnokrajowe referendum
Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2015r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził ogólnokrajowe referendum na dzień 6 września 2015r.
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2015 Utworzono: 07.09.2015
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kobiór w okręgu wyborczym nr 11
W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Hieronima Staszak przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Kobiór w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 11.
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Postanowieniem z dnia 4 lutego 2015r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015r.
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2015 Utworzono: 23.04.2015
Wybory Samorządowe 2014
Rozporządzeniem z dnia 20 sierpnia 2014r. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezyd
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2015 Utworzono: 30.11.2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. na dzień 25 maja 2014 r.zarządzono wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
więcej...
Aktualizacja: 02.09.2014 Utworzono: 25.05.2014

aktualne... Początek strony