Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXVI/187/13, Z dnia: 26.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
Załączniki:
xxvi18713.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
Numer: XXV/182/13, Z dnia: 11.07.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2013rok
Załączniki:
xxv18213.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
Numer: XXV/183/13, Z dnia: 11.07.2013, Zmieniana:  
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Załączniki:
xxv18313.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
Numer: XXV/184/13, Z dnia: 11.07.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach
Załączniki:
xxv18413.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
Numer: XXIV/178/13, Z dnia: 06.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kobiór za 2012r.
Załączniki:
xxiv17813.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
Numer: XXIV/179/13, Z dnia: 06.06.2013, Zmieniana:  
sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2012r.
Załączniki:
xxiv17913.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
Numer: XXIV/180/13, Z dnia: 06.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2013rok
Załączniki:
xxiv18013.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
Numer: XXIV/181/13, Z dnia: 06.06.2013, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kobiór
Załączniki:
xxiv18113.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
Numer: XXIII/169/13, Z dnia: 18.04.2013, Zmieniana:  
w sprawie zgodnego sposobu podziału ostatecznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej, wpłat oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, pomiędzy gminami Kobiór i Wyry
Załączniki:
xxiii16913.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
Numer: XXIII/170/13, Z dnia: 18.04.2013, Zmieniana:  
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
xxiii17013.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
Numer: XXIII/171/13, Z dnia: 18.04.2013, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobiór w przedmiocie zmiany granic Gminy
Załączniki:
xxiii17113.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
Numer: XXIII/172/13, Z dnia: 18.04.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dotychczasowym dzierżawcą gruntów stanowiących własność Gminy Kobiór
Załączniki:
xxiii17213.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
Numer: XXIII/173/13, Z dnia: 18.04.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”
Załączniki:
xxiii17313.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
Numer: XXIII/174/13, Z dnia: 18.04.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów z pojemnika o określonej pojemności
Załączniki:
xxiii17413.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
Numer: XXIII/175/13, Z dnia: 18.04.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
xxiii17513.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 18  prawy
Początek strony