Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXI/232/14, Z dnia: 22.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie nabycia nieruchomości w formie darowizny
Załączniki:
XXXI23214.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1
Numer: XXXI/233/14, Z dnia: 22.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Załączniki:
XXXI23314.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1
Numer: XXXI/234/14, Z dnia: 22.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu komunalizacji mienia
Załączniki:
XXXI23414.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1
Numer: XXXI/235/14, Z dnia: 22.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego
Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu
w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw
(projekt z 30 sierpnia 2013 r. – druk sejmowy nr 1699)
Załączniki:
XXXI23514.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1
Numer: XXXI/236/14, Z dnia: 22.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych
w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego
Załączniki:
XXXI23614.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1
Numer: XXXI/226/14, Z dnia: 12.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021
Załączniki:
XXXI22614.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 2
Numer: XXX/217/14, Z dnia: 27.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok
Załączniki:
XXX21714.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1
Numer: XXX/218/14, Z dnia: 27.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021
Załączniki:
XXX21814.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1
Numer: XXX/219/14, Z dnia: 27.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór
Załączniki:
XXX21914.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1
Numer: XXX/220/14, Z dnia: 27.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
XXX22014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1
Numer: XXX/221/14, Z dnia: 27.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
XXX22114.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1
Numer: XXX/222/14, Z dnia: 27.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi.
Załączniki:
XXX22214.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1
Numer: XXX/223/14, Z dnia: 27.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 7 marca 2013r. w sprawie górnej
stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości
nieczystości ciekłych.
Załączniki:
XXX22314.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1
Numer: XXX/224/14, Z dnia: 27.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na lata 2014 - 2015''
Załączniki:
XXX22414.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1
Numer: XXIX/205/14, Z dnia: 30.01.2014, Zmieniana:  
w sprawie taryfy za odprowadzanie ścieków do sieci zarządzanej przez Kobiórski Zakład Komunalny na terenie Gminy Kobiór na okres 1.03.2014r. - 28.02.2015r
Załączniki:
xxix20514.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 18  prawy
Początek strony