Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXIII/248/14, Z dnia: 04.09.2014, Zmieniana:  
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Załączniki:
XXXIII24814.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.03.2015 , wersja 1
Numer: XXXIII/249/14, Z dnia: 04.09.2014, Zmieniana:  
w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Załączniki:
XXXIII24914.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.03.2015 , wersja 1
Numer: XXXIII/250/14, Z dnia: 04.09.2014, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze do prowadzenia postępowań w sprawach udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Załączniki:
XXXIII25014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.03.2015 , wersja 1
Numer: XXXII/237/14, Z dnia: 27.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2013 r.
Załączniki:
XXXII23714.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.07.2014 , wersja 1
Numer: XXXII/238/14, Z dnia: 27.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2013r.
Załączniki:
XXXII23814.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.07.2014 , wersja 1
Numer: XXXII/239/14, Z dnia: 27.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok
Załączniki:
XXXII23914.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.07.2014 , wersja 1
Numer: XXXII/240/14, Z dnia: 27.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021
Załączniki:
XXXII24014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.07.2014 , wersja 1
Numer: XXXII/241/14, Z dnia: 27.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze do prowadzenia postępowań w sprawach udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Załączniki:
XXXII24114.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.07.2014 , wersja 1
Numer: XXXII/242/14, Z dnia: 27.06.2014, Zmieniana:  
w sprawie opinii o utworzeniu wspólnego z gminami Goczałkowice-Zdrój i Suszec okręgu wyborczego dla
przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Pszczyńskiego
Załączniki:
XXXII24214.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.07.2014 , wersja 1
Numer: XXXI/225/14, Z dnia: 22.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok
Załączniki:
XXXI22514.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 2
Numer: XXXI/227/14, Z dnia: 22.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór na lata 2014-
2019
Załączniki:
XXXI22714.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 3
Numer: XXXI/228/14, Z dnia: 22.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobiór
Załączniki:
XXXI22814.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 2
Numer: XXXI/229/14, Z dnia: 22.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych, przy zbywaniu
nieruchomości mieszkalnych należących do gminy
Załączniki:
XXXI22914.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 2
Numer: XXXI/230/14, Z dnia: 22.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Kobiórze
Załączniki:
XXXI23014.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 2
Numer: XXXI/231/14, Z dnia: 22.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór
Załączniki:
XXXI23114.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 18  prawy
Początek strony