Karta Dużej Rodziny

{RODO}


Informacja o sposobie załatwiania sprawy

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Informacja wytworzona przez Agnieszka Leonard dnia 08.08.2017 19:55
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.08.2017 19:55. Odsłon 1183, Wersja 4