Zarządzenie nr 143/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 10 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr 143/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał zmieniających Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Treść zarządzenia

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Bożena Utrata dnia 10.11.2017
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.11.2017. Wygasa 30.11.2017. Odsłon 7886
Wersja : 1 2 3 
Początek strony