Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.105.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum
Załączniki:
RG.0007.105.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.106.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016r
Załączniki:
RG.0007.106.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.107.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.107.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.108.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
RG.0007.108.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.109.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (Zespół Zamiejscowy w Bielsku Białej)
Załączniki:
RG.0007.109.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.110.2016, Z dnia: 07.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok
Załączniki:
RG.0007.110.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.04.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.111.2016, Z dnia: 07.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016-2026
Załączniki:
RG.0007.111.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.04.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.112.2016, Z dnia: 07.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Załączniki:
RG.0007.112.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.04.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.113.2016, Z dnia: 07.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
RG.0007.113.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.04.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.114.2016, Z dnia: 07.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy - Zogrodniki
Załączniki:
RG.0007.114.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.04.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.115.2016, Z dnia: 07.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dotychczasowym dzierżawcą gruntów stanowiących własność Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.115.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.04.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.116.2016, Z dnia: 07.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek na mienie komunalne
Załączniki:
RG.0007.116.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.04.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.117.2016, Z dnia: 07.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.117.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.04.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.118.2016, Z dnia: 07.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Załączniki:
RG.0007.118.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.04.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.119.2016, Z dnia: 07.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
RG.0007.119.2016.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.04.2016 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 21  prawy
Początek strony