Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.90.2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
Załączniki:
RG.0007.90.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.01.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.02.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.91.2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie współdziałania z Powiatem Pszczyńskim na podstawie porozumienia
Załączniki:
RG.0007.91.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.01.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.02.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.92.2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w piwnicy budynku przy ulicy Centralnej 57, w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.92.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.01.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.02.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.93.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie negatywnego stanowiska wobec planów budowy kopalni w lasach kobiórskich na obszarze Gminy Kobiór objętym koncesją "Studzienice 1"
Załączniki:
RG.0007.93.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.94.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok
Załączniki:
RG.0007.94.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.95.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016-2026
Załączniki:
RG.0007.95.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.96.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.96.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.98.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór w roku 2016
Załączniki:
RG.0007.98.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.97.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi
Załączniki:
RG.0007.97.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 2
Numer: RG.0007.99.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr RG.0007.71.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kobiór a Województwem Śląskim
Załączniki:
RG.0007.99.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.100.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.100.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.101.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu położonego w Kobiórze przy ulicy Tuwima, stanowiącego część działki nr 1932/37 k.m.1, przeznaczonego pod garaż murowany, na czas oznaczony dłuższy niż 5 lat
Załączniki:
RG.0007.101.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.102.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty planistycznej
Załączniki:
RG.0007.102.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.103.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia w 2016r. pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
Załączniki:
RG.0007.103.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.104.2016, Z dnia: 25.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Załączniki:
RG.0007.104.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 21  prawy
Początek strony