Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.243.2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok
Załączniki:
RG.0007.243.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.01.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.01.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.244.2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2018 -2026
Załączniki:
RG.0007.244.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.01.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.01.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.245.2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie: wydzielonego rachunku dochodów samorządowej oświatowej jednostki budżetowej prowadzonej przez Gminę Kobiór
Załączniki:
RG.0007.245.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.01.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.01.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.248.2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie budynku gospodarczego przy ul. Centralnej w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.248.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.01.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.01.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.246.2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.246.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.01.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.01.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.235.2017, Z dnia: 30.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.235.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.233.2017, Z dnia: 30.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017-2026
Załączniki:
RG.0007.233.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.242.2017, Z dnia: 30.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.242.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.234.2017, Z dnia: 30.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Załączniki:
RG.0007.234.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.240.2017, Z dnia: 30.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.240.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.236.2017, Z dnia: 30.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Załączniki:
RG.0007.236.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.237.2017, Z dnia: 30.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
RG.0007.237.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.238.2017, Z dnia: 30.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
Załączniki:
RG.0007.238.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.232.2017, Z dnia: 30.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok
Załączniki:
RG.0007.232.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.241.2017, Z dnia: 30.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
RG.0007.241.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.12.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 19  prawy
Początek strony