Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.141.2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki pod poszerzenie drogi gminnej - ul. Zygmunta Wróblewskiego w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.141.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.09.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.134.2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2015 rok
Załączniki:
RG.0007.134.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.09.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.138.2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
RG.0007.138.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.09.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.142.2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany gruntów
Załączniki:
RG.0007.142.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.09.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.140.2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego
Załączniki:
RG.0007.140.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.09.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.133.2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2015r.
Załączniki:
RG.0007.133.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.09.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.137.2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016-2026
Załączniki:
RG.0007.137.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.09.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.136.2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.136.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.09.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.135.2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok
Załączniki:
RG.0007.135.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.09.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.131.2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
RG.0007.131.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.06.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.130.2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodębna terenie Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.130.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.06.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.132.2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy
Załączniki:
RG.0007.132.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.06.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.127.2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok
Załączniki:
RG.0007.127.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.06.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.128.2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016-2026
Załączniki:
RG.0007.128.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.06.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.129.2016, Z dnia: 02.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Kobiór na lata 2015 - 2019 przedłożonego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
Załączniki:
RG.0007.129.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.06.2016 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 19  prawy
Początek strony