Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: RG.0007.181.2017, Z dnia: 02.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
Załączniki:
RG.0007.181.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 15.02.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.02.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.182.2017, Z dnia: 02.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Załączniki:
RG.0007.182.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 15.02.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.02.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.183.2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok
Załączniki:
RG.0007.183.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 06.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.04.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.184.2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017 - 2026
Załączniki:
RG.0007.184.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 06.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.04.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.185.2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
Załączniki:
RG.0007.185.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 06.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.04.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.186.2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
Załączniki:
RG.0007.186.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 06.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.04.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.187.2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia jakie są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Kobiór
Załączniki:
RG.0007.187.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 06.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.04.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.188.2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020
Załączniki:
RG.0007.188.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 06.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.04.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.189.2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 - 2020
Załączniki:
RG.0007.189.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 06.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.04.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.190.2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór w roku 2017
Załączniki:
RG.0007.190.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 06.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.04.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.191.2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce
Załączniki:
RG.0007.191.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 06.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.04.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.192.2017, Z dnia: 12.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobiór dotyczących wejścia Gminy Kobiór w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim
Załączniki:
RG.0007.192.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.193.2017, Z dnia: 12.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Załączniki:
RG.0007.193.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.194.2017, Z dnia: 12.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności
Załączniki:
RG.0007.194.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.195.2017, Z dnia: 12.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
RG.0007.195.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.05.2017 , wersja 1
 lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  z 21  prawy
Początek strony