Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.32.2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego przy ulicy Kobiórskiej 5, w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.32.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.03.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.33.2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały Nr RG.0007.14.2014 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2014 r., w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu komunalizacji mienia
Załączniki:
RG.0007.33.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.03.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.34.2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
Załączniki:
RG.0007.34.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.03.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.35.2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór w roku 2015
Załączniki:
RG.0007.35.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.03.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.29.2015, Z dnia: 12.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.29.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 20.03.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.03.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.36.2015, Z dnia: 30.04.2015, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr RG.0007.22.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.05.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.05.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.37.2015, Z dnia: 30.04.2015, Zmieniana:  
w sprawie Programu ochrony środowiska dla Gminy Kobiór na lata 2015 – 2018 z uwzględnieniem perspektywy lat 2019 – 2022
Załączniki:
RG.0007.37.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.05.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.05.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.38.2015, Z dnia: 30.04.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań w celu komunalizacji działek stanowiących mienie Skarbu Państwa
Załączniki:
RG.0007.38.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.05.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.05.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.39.2015, Z dnia: 30.04.2015, Zmieniana:  
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę gminną ul. Zdzisława Ołtuszewskiego
Załączniki:
RG.0007.39.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.05.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.05.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.41.2015, Z dnia: 30.04.2015, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Załączniki:
RG.0007.41.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.05.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.05.2015 , wersja 2
Numer: RG.0007.40.2015, Z dnia: 08.05.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Załączniki:
RG.0007.40.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.05.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.05.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.42.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
Załączniki:
RG.0007.42.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.43.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
Załączniki:
RG.0007.43.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.44.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Budżetu i Finansów
Załączniki:
RG.0007.44.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
Numer: RG.0007.45.2015, Z dnia: 18.06.2015, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2014r.
Załączniki:
RG.0007.45.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 21  prawy
Początek strony