Konsultacje społeczne z mieszkańcami Kobióra w sprawie zmiany granic Gminy Kobiór z Gminą Orzesze (wygasły...)

Od dnia 16.09.2013r. do 20.09.2013r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Kobióra
w sprawie zmiany granic Gminy Kobiór z Gminą Orzesze powodujące zmianę granic Powiatu Pszczyńskiego z Powiatem Mikołowskim.

Uchwała Nr XXVIII/247/13 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Pszczyńskiego w przedmiocie zmiany granic powiatu
UCHWAŁA NR XXIII/171/13 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobiór w przedmiocie zmiany granic Gminy
Uchwała nr 580/153/13 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kobiór w przedmiocie zmiany granic powiatu
Zarządzenie nr 45/III/2013 Wójta Gminy Kobiór z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Kobióra w przedmiocie zmiany granicy z Gminą Orzesze
Ankieta konsultacyjna w przedmiocie zmiany granicy Powiatu Pszczyńskiego z Powiatem Mikołowskim
Ankieta konsultacyjna w przedmiocie zmiany granicy Gminy Kobiór z Gminą OrzeszeBrak załączników
Informacja wytworzona przez Joanna Holeczek dnia 25.04.2014
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.04.2015. Wygasa 01.01.2015. Odsłon 3682
7