Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa ul. Składowej w Kobiórze (odc. A - B) Etap II

Informacja z otwarcia ofert z Załącznikiem nr 1 - wykaz wykonawców

Załącznik nr 2 - grupa kapitałowa

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 5 - specyfikacja techniczna
Załącznik nr 6 - przedmiar

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Dariusz Kołoczek dnia 12.03.2018
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2018. Wygasa 26.03.2018. Odsłon 37672, Wersja 2