Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa ul. Składowej w Kobiórze (odc. A - B) Etap II

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 5 - specyfikacja techniczna
Załącznik nr 6 - przedmiar

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Dariusz Kołoczek dnia 23.02.2018
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2018. Wygasa 23.03.2018. Odsłon 31429, Wersja 1