Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze przy ul. Kobiórskiej 5, dz. nr 410/37

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenia
Załącznik nr 3 - wykaz robót
Załącznik nr 4 - wykaz osób
Załącznik nr 5 - projekt budowlany
Załącznik nr 6 - przedmiar etap I
Załącznik nr 7 - przedmiar etap II

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Dariusz Kołoczek dnia 08.03.2018
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.03.2018. Wygasa 30.03.2018. Odsłon 34530, Wersja 1