Zaproszenie do złożenia oferty

Sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: "Rozbudowa gminnej kanalizacji sanitarnej w Kobiórze" - Etap II

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik do formularza ofertowego - wykaz robót
Załącznik do formularza ofertowego - wykaz osób
Załącznik nr 2 - wzór umowy

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Agnieszka Młocek dnia 02.11.2018
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.11.2018. Wygasa 30.11.2018. Odsłon 33560, Wersja 1