Ogłoszenie o zamówieniu

"Przebudowa dróg gminnych" - na terenie Gminy Kobiór

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 - uproszczona dokumentacja techniczna
Załącznik nr 5 - specyfikacje techniczne
Załącznik nr 6 - przedmiary
Załącznik nr 7 - harmonogram rzeczowo - finansowy

Brak załączników
Informacja wytworzona przez Dariusz Kołoczek dnia 11.04.2018
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.04.2018. Wygasa 09.05.2018. Odsłon 32183, Wersja 1